• Ekonomia rynkowa charakteryzuje się między innymi tym, iż podlega naturalnym metamorfozom koniunktury. Po okresie funkcjonowania na ogromnych obrotach przychodzi czas stagnacji, a niekiedy, co gorzej, regresu. Etapy spowolnienia związane są z mniejszą wytwórczością, mniejszym popytem, a więc w ogólności niższymi obrotami na rynku. Owocuje to ograniczaniem produkcji oraz sumptów własnych przez przedsiębiorców starających się utrzymać…

    Read more

Publikacje: